O sukcesie lub porażce kampanii marketingowej w internecie w dużej mierze decyduje skuteczne planowanie mediów. Dobra znajomość i odpowiedni wybór kanałów, przez które chcemy dotrzeć z naszym przekazem do potencjalnych klientów to podstawa sukcesu. Bardzo dobrze znamy silne i słabsze strony poszczególnych mediów.

Najważniejsze jest dokładne określenie celu kampanii. Można dzięki temu dobrać odpowiednie środki i narzędzia, przy pomocy których będziemy promować w sieci nasz produkt lub markę.


W Studio72 wypracowaliśmy własne metody działania i poszukiwania rozwiązań, które przynoszą naszym klientom odpowiednią konwersję.


Czym jest wskaźnik konwersji ? Jest to wyrażony procentowo stosunek pożądanych podjętych akcji do liczby sytuacji, w jakich możliwe jest ich zrealizowanie

Studio72 potrafi zwielokrotnić pożądane działania i wyeliminować akcje przypadkowe. Nasi specjaliści na bieżąco czuwają nad wskaźnikiem konwersji.


Jedną z głównych zalet promocji w internecie jest możliwość dokładnego i bieżącego monitorowania skuteczności działań. Kliknięcia i ruch generowany na stronie są zapisywane przez neutralne systemy monitoringu. Ponadto wspieramy Cię naszymi analizami.