WCAG to Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne, jak uczynić stronę internetową dostępną dla maksymalnej ilości ludzi.

Standard WCAG 2.1 zajmuje się osobami niedowidzącymi i mniej sprawnymi.

Chcesz sprawdzić czy Twoja strona internetowa spełnia standard WCAG 2.1 ?  

To odłóż myszkę na bok i używaj wyłącznie klawiatury. Wciskając przycisk tabulatora (Tab <- ->) sprawdź czy zauważasz, który element strony (np. logo czy menu)  jest aktualnie aktywny i czy z pomocą samej klawiatury umiesz poruszać się po danej stronie internetowej. To na początek, czytaj dalej.

Jesteś podmiotem publicznym ?

Ustawa o dostępności cyfrowej (która weszła w życie 23 maja 2019) wskazuje WCAG 2.1 jako minimalny standard dostępności cyfrowej. Chodzi o strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych np. urzędów miast czy instytucji typu szpital miejski, teatr, biblioteka, MOPS.

Czy jest to warte „pochylenia się” podmiotów niepublicznych ?

Czyli np. prywatna klinika, lub sklep internetowy. Tak, ale ma swoją cenę. Przy stronach do 10 tys. zł  conajmniej +50% wartości. Powyżej tej kwoty, ustalane indywidualnie.

Instytucje rządowe np. PARP także rekomendują beneficjentom swoich programów spełnianie wymagań WCAG 2.1.

Strony dla niedowidzących i słabowidzących

Aktualizacja (istniejącego od 2008 roku) standardu WCAG 2.0 została przygotowana z myślą o 3 grupach użytkowników:

 • osoby słabowidzące*
 • osoby z problemami poznawczymi
 • użytkownicy urządzeń mobilnych

Dzięki temu poprawiamy sytuację zwłaszcza osób niedowidzących. Standard WCAG 2.1 uwzględna również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem (np. głos).

*Według WHO słabowidzącą jest osoba z ostrością wzroku równą lub większą niż 3/60 (0,05) a mniejszą niż 6/18 (0,3) (pełna ostrość wzroku odpowiada wartości 1,0) lub o polu widzenia ograniczonym do obszaru 20 stopni (podczas gdy pełne pole widzenia wynosi około 180 stopni). Konkretnym przykładem są seniorzy z zaćmą lub jaskrą.

Przykłady słabego widzenia strony internetowej

rozmyty obraz osoby słabowidzącej, dostępnośc stron obraz z jaskrą - jak spełnić web content accessibility guidelines ?

 

Generalnie WCAG 2.1 opiera się na 4 zasadach:

 • postrzegalność,
 • funkcjonalność,
 • zrozumiałość,
 • solidność

Zasady te zmuszają do myślenia o różnych użytkownikach, którzy np.:

 • chcą wiedzieć co jest na zdjęciu choć nie widzą (osoby niewidome, czyli opisy obrazków jako ALT i TITLE, które może przeczytać syntezator mowy),
 • nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury (test powyżej),
 • powiększają sobie widok stron, żeby móc lepiej widzieć treści (skalowalność czyli innaczej responsywność stron)
 • chcą zmienić ustawienia przeglądarki, aby treść była bardziej czytelna (np. zmiana kontrastu, lub inwersja tła typu: teraz białe litery na czarnym tle)

Zasady WCAG 2.1 są podzielone na 13 wytycznych. Każdy wytyczna jest z kolei podzielony na określone wymagania tzw. „kryteria sukcesu”.

Oto dwa wyraziste przykłady:

 • wyróżnienia, które nie opierają się jedynie na kolorze (np. podkreślenie)
 • prosty język (bez zbędnych słów i urzędniczego żargonu)

Tworzenie stron internetowych dla niewidomych i niedowidzących

Potrzeby osób niepełnosprawnych są dla Ciebie ważne ? Jako katowicka agencja interaktywna Studio72 – na zamówienie – projektujemy strony i sklepy internetowe dla niewidomych i  niedowidzących, zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej (WCAG 2.1) w szczególności dla podmiotów z okolicy: Katowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza

Komplet wytycznych WCAG 2.1 w tłumaczeniu na polski, znajdziesz tutaj:

Wytyczne organizacji W3.org

Jak sprawdzić zachowanie standardu WCAG 2.1 ? Oto lista kontrolna do sprawdzenia:

Lista kontrolna w formacie DOCX (serwis gov.pl) lub Kopia na naszym serwerze

Warto zwrócić uwagę czy Twoja strona jest zgodna z wcag 2.1 i czy spełniasz wymogi deklaracji dostępności. Jeśli tak, umieść to w deklaracji dostępności, polityce prywatności i poinformuj wyraźnie w nagłówku.

Deklaracja dostępności

Obowiązująca w Polsce ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych mówi o obowiązku stosowania się do standardów WCAG 2.1 oraz zamieszczenia deklaracji dostępności na stronach www, biuletynach informacji publicznych i aplikacjach mobilnych. Dotyczy to podmiotów publicznych, takich jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach finansują podmioty:
  • ze środków publicznych w ponad 50%,
  • lub posiadają ponad połowę udziałów albo akcji,
  • lub nadzorują organ zarządzający,
  • lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
 • związki tych podmiotów,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z barierami cyfrowymi i seniorów.

Termin przystosowania dla stron upłynął z dniem 23 września 2020 roku, a dla aplikacji mobilnych z dniem 23 września 2021.

Za brak zamieszczenia deklaracji lub opublikowanie niepełnych informacji można zapłacić karę – do 5000 złotych. Ważne, aby deklaracja została przygotowana starannie, na podstawie dokładnego audytu dostępności. Deklaracja musi być napisana w języku maszynowym (XML).