Rok do roku wydatki na reklamę online w Polsce wzrosły o prawie 400 mln zł (14%). W tej sumie tylko jeden segment zmalał, aż o 18% a mianowicie e-mailing …

Wszystkie pozostałe: Display, SEM (wyszukiwarki), Ogłoszenia i Video wzrosły.

Wg branż, najwięcej wydaje Handel 16% oraz Telekomunikacja i Motoryzacja – po 9 % a najmniej Edukacja i Chemia gospodarcza – poniżej 1 %