Obiektywna wiedza o silnych i słabych stronach (w porównaniu do konkurencji) oraz potrzebach Odbiorcy końcowego jest sednem dobrze napisanej strategii komunikacji marketingowej.

Interesuje Cię zwiększenie świadomości marki lub firmy, a może chcesz dotrzeć z nowym produktem do danej grupy docelowej ? Studio72 doskonale orientuje się w sytuacji na dynamicznym, polskim rynku dóbr i usług.

Z naszym wypracowanym w ciągu kilkunastu lat działalności know-how potrafimy skutecznie zaplanować kampanię reklamową i poprawić Twoje wskaźniki.

Dobrze przeprowadzona strategia marketingowa składa się z kilku etapów. Na początku trzeba dokonać analizy rynku i potrzeb konsumentów : jawnych, ukrytych oraz możliwych do zrealizowania. Należy ustalić jakie parametry zapewnią korzystne postrzeganie oferty. Ustalić cel i treść przekazu. Wybrać metody i kanały dostępu. W naszych poczynaniach wykorzystujemy m.in. badania CATI, CAWI, PAPI i Mystery Shopper.

Mieliśmy przyjemność współpracować m.in z : Komet-Urpol (producent narzędzi skrawających), Helimed Diagnostic Imaging (tomografia i rezonans), Trepka Construction (drogi, podjazdy, kostka brukowa), 3SOFT (informatyka).